Nejbližší akce

01.06.2024

Rakovnické minimakety 2024

24.08.2024

Pohár Jiřího Merty 2024

07.09.2024

Minimaketářské nebe v Trnávce 2024

Pravidla RC minimaket

Zde zveřejněná pravidla jsou něčím, co vzniklo vyloženě účelově, a to proto, abychom si mohli poměřit síly a porovnat jak to komu létá a jak kdo s minimaketou létat umí. Vzhledem k tomu, že na tvorbě pravidel významně zapracoval i nestor našich maketářů Zdeněk Bedřich, přebírají strukturu i filozofii pravidel FAI pro velké makety F4C a mají i stejnou logiku a řád.

Stejně jako hodnocení maket, které má část statickou (hodnocení shodnosti makety se vzorem a jejího zpracování) a část letovou (hodnocení provedení povinných a volitelných letových obratů), tak i pravidla dodržují tuto linii. Proto obsahují část obecnou, která popisuje obecné normy průběhu soutěže, statického hodnocení a hodnocení letové části, a přílohu, která definuje jednotlivé letové obraty a uvádí nejčastější chyby v jejich provedení.

[Felda]